Tillsyn och service

  

  

AtmosFear på Liseberg – Europas högsta och kanske världens mest spektakulära fritt fall. Från drygt 100 meter faller man fritt i 110 km/h rakt ner innan attraktionen bromsas upp.

Här har vi haft nytta av vår hydrauliska kasett- dragare, som med stor precision och kraft kommer åt att dra skruvförband. Även där det är som mest trångt.

< Klicka på bilderna.

  

  

  

  

  

  Här är vi vid en kaj i Nynäshamn och drar skruvförband på en fender, modell större.
Stor nytta av kasettdragaren.

Klicka på bilderna >

 

  


Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:8 7§, Användning av pressar och gradsaxar, och maskintillverkarens rekommendationer, ska tillsyn/service ske årligen.
  • Filtrering och provtagning för analys av hydraulolja.
  • Påfyllning av ackumulatorer.
  • Upprättande av servicescheman.

  


Läcksökning

Läcker ditt tryckluftsystem? är en felställd fråga. Frågan är i stället: Var läcker ditt system?

Vi läcksöker snabbt och effektivt med hjälp av en Atlas Copco AC541 utrustning. Eftersom utrustningen är känslig för högfrekvent ljud (>20kHz) hörs även den minsta läcka, utan att störas av omgivande ljud. Läcksökningen kan alltså göras under full produktion.

Tänk på att ett luftläckage med en diameter på 1 mm, under ett år medför en extra energikostnad på ca 6000 kr.
En läcksökning betalar sig ofta efter 3-6 månader!